Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Bilety indywidualne

Bilety

STREFA I

(obejmuje możliwość korzystania tylko z basenu i jacuzzi)
Cena
BILET NORMALNY
WEJŚCIE GODZINOWE (1h + 15 min na przebranie)
18 zł
BILET ULGOWY*
WEJŚCIE GODZINOWE (1h + 15 min na przebranie)
16 zł
BILET GRUPOWY**
WEJŚCIE GODZINOWE (1h + 15 min na przebranie)
14 zł
DOPŁATA ZA KAŻDĄ NASTĘPNĄ MINUTĘ
50 gr
BILET NORMALNY
WEJŚCIE BEZ LIMITU CZASU
23 zł
BILET ULGOWY*
WEJŚCIE BEZ LIMITU CZASU
21 zł

STREFA II

(obejmuje możliwość korzystania z basenu jacuzzi oraz saun)
Cena
BILET NORMALNY
WEJŚCIE GODZINOWE (1h+ 15 min na przebranie)
22 zł
BILET ULGOWY
NORMALNY
20 zł
DOPŁATA ZA KAŻDĄ NASTĘPNĄ MINUTĘ
60 gr
BILET NORMALNY
WEJŚCIE BEZ LIMITU CZASU
40 zł
BILET ULGOWY
35 zł
* Bilet ulgowy przysługuje, młodzieży szkolnej, studentom, emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym na podstawie legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

** Bilet grupowy za osobę dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób oraz dla dzieci uczęszczających na zajęcia pływania.

BEZPŁATNY WSTĘP
1. Przysługuje opiekunom osób niepełnosprawnych na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i dokumentu tożsamości osoby niepełnosprawnej lub legitymacji ze zdjęciem. Opiekunem osoby niepełnosprawnej może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

Karnety

STREFA I (10 wejść)

Termin ważności 90 dni (od daty zakupu)
Cena
NORMALNY
200 zł
ULGOWY
180 zł

STREFA II (10 wejść)

Termin ważności 90 dni (od daty zakupu)
Cena
NORMALNY
350 zł
ULGOWY
320 zł

Dodatkowe opłaty

Dodatkowe opłaty

Cena
Wypożyczenie czepka
3 zł
Wypożyczenie ręcznika
10 zł
Zgubienie lub zniszczenie czepka
9 zł
Zgubienie lub zniszczenie transpondera (opaski)
50 zł
Zgubienie lub zniszczenie ręcznika
30 zł
Wynajem toru na 1h
Dopuszcza się wynajem tylko jednego toru w dni robocze, od godziny 13:00 do 17:00.
80 zł